Dagritme

BSO ZiejeZo

Dagritme

Buitenschoolse opvang in Zuid Limburg, Mechelen

Wanneer een kind na schooltijd naar de BSO komt, heeft hij of zij er al een hele dag op zitten. Wij beschouwen de BSO tijd dan ook als vrije tijd voor het kind. Dat betekend dat het kind zelf mag kiezen wat hij of zij gaat doen; binnen- of buiten spelen, samen of alleen, een activiteit gepland of een vrije knutsel activiteit.
De dagindeling tijdens de schoolweken ziet er als volgt uit:

Uit school:
Kinderen van groep 1 en 2 worden opgehaald uit de klas en de overige groepen mogen zelfstandig naar de BSO komen. Kinderen van omliggende scholen worden met eigen vervoer opgehaald.

Eten en drinken:
Kinderen hoeven in principe geen voeding mee te nemen naar de BSO. Het eten en drinken tijdens zowel schoolweken als vakantieweken zijn inbegrepen. Mochten de kinderen een speciaal dieet volgen dan vragen wij echter de voeding van thuis mee te geven.

Bij binnenkomst gaan we met zijn allen gezamenlijk eten. Hierbij wordt vaak gepraat over gebeurtenissen van die dag of weekenden, maar kan ook alvast besproken worden welke activiteit we kunnen gaan uitvoeren.

Huiswerkbegeleiding:
Voor de kinderen die huiswerkbegeleiding krijgen wordt gezamenlijk gekeken wanneer we dit gaan uitvoeren. We proberen het kind hierin zoveel mogelijk te begeleiden en stimuleren, maar dwingen niet.

Vrijspel:
Dit kunnen activiteiten onder begeleiding zijn, maar ook individueel. Omdat wij de tijd op de BSO als vrije tijd beschouwen mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. Er is geen vast programma van activiteiten. Wel zullen wij rondom een thema werken. Activiteiten voor oudere kinderen kunnen soms ook uit meerdere dagen bestaan. Buiten spelen zal ook gestimuleerd worden zeker bij mooi weer.

Schoolvakanties:
Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen uiteraard hele dagen naar de BSO komen. Kinderen worden dan in de morgen door de ouders gebracht. Ook tijdens de vakantie periode werken wij met thema’s en worden de activiteiten hierop aangepast. Doordat de dagen langer zijn wordt er vaak wat meer structuur in de activiteiten gebracht.
Ook zullen er tijdens vakanties uitstapjes gepland worden.

Speciale dagen:
Naast de algemene dagindeling zullen er ook speciale dagen, zoals verjaardagen van de kinderen zijn. Ook deze mogen op de BSO gevierd worden. De kinderen mogen trakteren en krijgen een feestmuts op en word voor ze gezongen. We maken er een gezellige dag van. Wij hebben geen richtlijnen wat betreft de traktaties, maar onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties die op locatie genuttigd kunnen worden. Verder besteden we aandacht aan reguliere feestdagen, zoals kerst, Sinterklaas, Pasen, Koningsdag e.d.