Tarieven

Kosten kinderopvang

 

Bruto maand tarieven 2021

BSO ZiejeZo, Mechelen (Limburg)

Schoolweken
Het uurtarief voor de naschoolse opvang i.c.m. vakantieopvang bedraagt € 7,00.

Het dagtarief tijdens schoolweken wordt als volgt berekend:
(aantal uren per dag x aantal schooldagen : 12 maanden= gemiddelde uren per maand x € 7,00= maandtarief.)

U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

Flexibele opvang (indien mogelijk)

Flexibele opvang wordt per uur berekend. In het contract wordt opgenomen hoeveel uur u per maand nodig heeft, deze kunt u dan zelf indelen. Wel vragen wij u dit minimaal 2 weken van te voren door te geven, zodat dit ingepland kan worden. Uurtarief: €8,00

Incidentele opvang

Dag Kosten per dag Uren per dag Uurprijs
1 korte middag € 30,00 3,75 € 8,00
1 lange middag (Woensdag) € 48,00 6 € 8,00
1 lange middag (Vrijdag) € 52.00 6,5 € 8,00
Vakantiedag (hele dag) € 84,00 10,5 € 8,00
Vakantiedag (halve dag) S’ochtends of s’middags € 44,00 5,5 € 8,00

 

Strippenkaart

Strippenkaart van 5 strippen kaart € 45,00

Hierbij is mogelijk om 1 uur per keer af te nemen. Heeft u meerdere uren nodig dan moet er gebruik gemaakt worden van incidentele opvang.

 

toeslagen

Kinderopvangtoeslag  De overheid regelt de werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. De toeslag betreft werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang

Een aanvraagformulier over kinderopvangtoeslag is te vinden op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl of bij de Belastingtelefoon: 0800-0543